509 483 498
psycholog@terapia-wsparcie.pl
Tadeusza Kościuszki 30
(1 piętro)
Wróć do listy

TERAPIA GRUPOWA


Terapia grupowa dla osób dorosłych, które doświadczają:
 • obniżonego poczucia własnej wartości
 • lęku, napięcia, rozdrażnienia
 • trudności w komunikacji

oraz osoby, które chcą :
 • poprawić relacje z innymi
 • lepiej poznać i zrozumieć siebie


Co to jest terapia grupowa?
Jest to forma oddziaływania terapeutycznego opierająca się na pracy w grupie (przeważnie do 15 osób) razem z terapeutami, którzy czuwają nad przebiegiem sesji.
Dlaczego grupa? Psychoterapia grupowa opiera się na założeniu, że wiele trudności przejawia się w kontakcie z drugim człowiekiem, które z kolei maja szansę ujawnić się podczas sesji. Uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami i przeżyciami, stanowią też swego rodzaju grupę wspierającą w dokonywaniu pozytywnych zmian w życiu.

Uczestnicząc w terapii grupowej masz szansę nauczyć się jak:
 • rozmawiać z ludźmi w otwarty sposób
 • dzielić się swoimi odczuciami
 • rozpoznawać destrukcyjne schematy w swoim myśleniu i zachowaniu
 • pomóc innym podjąć decyzję o zmianie
 • wyrażać swoje emocje
 • rozumieć siebie i innych
 • nawiązywać satysfakcjonujące relacje społeczne

Każda grupa jest wyjątkowa, podobnie jak jej uczestnicy. Uczestnicząc w spotkaniach możesz być pewien, że każda sesja jest objęta zasadą poufności i wzajemnego szacunku.

Wiele osób nie jest przekonanych do terapii grupowej głownie ze względu na fakt, że będą musieli otworzyć się na innych, powiedzieć coś o sobie itp. Dużym wyzwaniem dla znakomitej większości ludzi z trudnościami jest opowiadanie o tym "obcemu" jakim jest sam psycholog, nie wspominając już o całej grupie "obcych". Oczywiście, mogą pojawiać się takie myśli "A co jeśli będą się śmiać?", "Może mój problem wyda się im błahy", "Przecież ja nic tym ludziom nie poradzę" itd. Takie zniekształcenia poznawcze pojawiają się głownie z niewiedzy lub na skutek złych doświadczeń w przeszłości. Spotykamy się po to, żeby być dla siebie nawzajem wsparciem i pomocą. Warto rozważyć co dobrego można wynieść dzięki uczestnictwu w terapii grupowej. Ten rodzaj terapii mocno uświadamia, że człowiek nie jest sam ze swoim problemem, istnieją ludzie gotowi służyć pomocą. Co więcej, człowiek uświadamia sobie, że ma głos. Ma umiejętność pomocy innym i sobie samemu. Niezaprzeczalnie, będąc członkiem grupy osoba doświadcza większego poczucia bezpieczeństwa i uczy się empatii wobec drugiego, często odmiennego człowieka. Niepokój wynikający z otwarcia się na ludzi jest często normalny. Nie warto mu jednak pozwolić, żeby ograniczał możliwość otrzymania skutecznej pomocy.

Spotkania będą odbywały się 1 raz w tygodniu 90 minut. Maksymalna liczba osób 8. Koszt jednej sesji 60 zł.
Rekrutacja trwa. Zapraszamy tel.: 509 483 498