509 483 498
psycholog@terapia-wsparcie.pl
Tadeusza Kościuszki 30
(1 piętro)
Wróć do listy

PSYCHOTECHNIKA


Badania psychotechniczne / psychologiczne z zakresu psychologii transportu i medycyny pracy.

Wykonywane badania:

1. Kierowców zawodowych i amatorów :
 • kierowców zawodowych oraz kandydatów na kierowców w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E)
 • kierowców prowadzących samochód w celach służbowych
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych

2. Kierowców skierowanych przez Starostę/Policję z powodu :
 • przekroczenia liczby 24 punktów karnych
 • spowodowania wypadku drogowego
 • prowadzenia pojazdu po spożyciu środków odurzających

3. Operatorów i osób wymagających potwierdzenia sprawności psychofizycznej
 • operatorów wózków widłowych itp.
 • operatorów sprzętu ciężkiego, maszyn drogowych i budowlanych
 • osoby pracujące na wysokości


Badania psychotechniczne są specyficznymi badaniami, ponieważ badają funkcje psychofizyczne, na które mają wpływ różne czynniki, dlatego ważne jest, aby:

1. Przed badaniem nie spożywać alkoholu ani środków o działaniu podobnym do alkoholu.

2. Przyjść wypoczętym i wziąć ze sobą:
 • dowód osobisty
 • prawo jazdy (w przypadku kierowców, jeśli nie zostało zatrzymane)
 • skierowanie na badanie (wydane przez policję, starostwo, pracodawcę lub lekarza)
 • okulary lub soczewki (jeśli są)
 • dane do wystawienia rachunku j (w przypadku skierowania wydanego przez pracodawcę)


Przebieg badania psychologicznego:
 • badanie cech osobowości: predyspozycji osobowościowych i temperamentalnych
 • ocena sprawności intelektualnej: badanie koncentracji, uwagi, podzielności uwagi itd.
 • ocena sprawności psychomotorycznej ; badania aparaturowe
 • wyniki badania i informacja zwrotna
 • wydanie orzeczenia


mgr Marzena Puławska
zapisy telefonicznie 509 483 498
Wyszków, ul. Tadeusza Kościuszki 30