509 483 498
psycholog@terapia-wsparcie.pl
Tadeusza Kościuszki 30
(1 piętro)
Wróć do listy

PSYCHOLOG DOROŚLI


W związku z zaleceniami dotyczącymi koronowirusa, pragnę poinformować, że prowadzę psychoterapię stacjonarnie oraz on-line poprzez komunikator SKYPE.
Cena spotkania to 120 zł za 55 minut. Płatności można dokonać przelewem na konto  63 1020 3802 0000 1102 0020 8652


Porady, konsultacje, terapia  (dorosłych)
 • pomoc psychologiczna w stanach niepokoju, lęku, depresji, psychoz
 • wsparcie w sytuacjach kryzysowych (nieoczekiwana zmiana w życiu np; strata bliskiej osoby, doświadczanie przemocy, uzależnienia itp.)
 • przezwyciężanie trudności w kontaktach z innymi osobami ( w życiu prywatnym i zawodowym)
 • terapia par i małżeństw
 • terapia zaburzeń odżywiania
 • psychoedukacja
 • terapia w przypadku trudności w wyrażaniu emocji i myśli
 • terpia grupowa
 • warsztaty psychologiczne
 • ćwiczenia relaksacyjne
 • badania psychologiczne kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy (czytaj więcej)
 • badania psychologiczne operatorów i osób wymagających potwierdzenia sprawności psychofizycznej

Konsultacja psychologiczna to rozmowa z psychologiem trwająca od 50 do 60 minut. Zazwyczaj jedno lub dwa spotkania. Celem konsultacji jest diagnoza zgłaszanego problemu , zaproponowanie najodpowiedniejszej terapii i udzieleniu wstępnych wskazówek.

Porada psychologiczna to rozmowa z psychologiem trwająca do 60 minut. Celem porady jest doraźna pomoc w poradzeniu sobie z problemami.
W trakcie spotkania można uzyskać wsparcie w trudnej sytuacji, otrzymać wskazówki odnośnie możliwych form działania oraz wspólnie rozważyć najkorzystniejsze rozwiązania. Poradnictwo koncentruje się na obserwowalnych trudnościach i odczuwanych emocjach w kontekście określonej sytuacji.

Psychoterapia to cykl systematycznych spotkań z psychoterapeutą.
Celem terapii jest uzyskanie większej świadomości siebie,poprawienie kontaktu z własnymi uczuciami, poznanie i zrozumienie przyczyny objawów, nauczenie się rozwiązywania leżących u ich podłoża wewnętrznych konfliktów w sposób konstruktywny dla siebie i otoczenia. Psychoterapia umożliwia lepsze poznanie swoich potrzeb, wartości i postaw oraz zmianę w kierunku większej niezależności i satysfakcji z życia.

Terapia par to spotkania małżeństwa bądź pary będącej w związku nieformalnym z psychologiem. Celem terapii par jest zlokalizowanie źródła trudności ,wytyczenie wspólnych celów oraz wprowadzanie konstruktywnych zmian, umożliwiających przezwyciężanie zaistniałych problemów. Ukazanie i zmianę wzajemnych postaw, sposobów komunikowania,dysfunkcjonalnych sposobów zachowania się, prowadzących często do konfliktów.

Zajęcia rozwijające kompetencje osobiste są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdej osoby. Mogą służyć rozwijaniu umiejętności funkcjonowania społecznego, polepszeniu umiejętności skutecznego porozumiewania się z innymi, rozwijaniu postaw asertywnych, pokonywaniu trudności adaptacyjnych, trudności w radzeniu sobie se stresem, trudności w publicznym występowaniu, trudnościu w planowaniu i celowym działaniu, rozwijanie umiejętności skutecznego uczenia się i zapamietywania.


Ćwiczenia relaksacyjne pozwalają na ulgę dla ciała i ducha oraz osiągniecie stanu odprężenia. Proponowane ćwiczenia można wykonywać później samodzielnie.mgr Marzena Puławska
zapisy telefonicznie 509 483 498
Wyszków, ul. Tadeusza Kościuszki 30